امکان ثبت سفارش تنها از طریق اپلیکیشن فراهم میباشد. برای دانلود اپلیکیشن کلیک کنید.دانلود آنلاین مارکت